Get help from the best in academic writing.

Bullying personal essay help American History coursework help

talamak na ang nagaganap na pangbubully sa loob ng Pilipinas. Ayon dito, maramingdahilan kung bakit nabubully at nambubully ang isang tao. Maaring nabubully sila dahil sa kakulangang pinansyal, pisikal na kaanyuan, at pisikal na kapansanan. Bunsod nito, maraming kabataan ang katutuwaan siya at gagawan ng mga panloloko. Sa kabilang banda, ayon sa pananaliksik ni Ted Failon, maari namang nambubully ang isang tao dahil sa inggit, galit o kaya’y impluwensiya ng barkada sa kanya.

Karaniwan na ngang laman itong mga pahayagan at telebisyon. Samu’t saring balita ang aking naririnig araw-araw ukol sa “bullying”. Nagaganap ito lalong lalo na sa mga paaralan pribado man o pampubliko. Sabi ni Ben Tulfo, ang “bullying” aypagpapakita ng pagiging dominente ng isang tao. Kung kaya’t dahil salumalalang kaso ng “bullying” napagpasyahan ng DepEd o Department of Education na tuligsain na ang problemang ito na nakakapagdulot ng pinsala sa bawat kabataan.

Ayon sa DepEd, nais nilang gumawa ng isang maikling pelikula ukol sa epekto ng “bullying” sa kada isang indibidwal upang maunawaan ng lahat ang hindi magandang pangyayari na maaring maranasan ng isang tao. Ayon sa kanila, marapat na ang guro ang siyang maghubog sa kabataan upang hindi mamulat ang kanilang mga isipan saganitong uri ng kapaligiran at para mapanatili na rin ang kapayapaan.

Nais ng bawat isa sa mga ito na masolusyunan at maaksyunan ang ganitong uring suliranin, ngunit marapat na tayo ring mga kabataan ang siyang kumilos para malabanan ang sakit sa lipunan na tinatawag na “bullying”. Isa pang karagdagan kung talagang mabuti at matino kang tao hindi mo dapat hinuhusgahan agad-agad ang isang tao, unang-una hindi ka ginawa ng Diyos upang laitin mo ang isang tao kaya tayo ginawa ng Diyos upang mahalin natin ang ating kapwa at mag tulungan tayo kahit anong unos ang ating maranasan tulad ngayon madami tayong kinakaharap na problema sa

ating bansa, bunsod sa pag dami ng ating populasyon kaya kabi-kabila ang mga pag- aaway sa ating pamahalaan dahil sa hindi pagkakaintindihan ukol sa pork barrel scam ni napoles kaya hindi sapat na manahimik na lang tayo sa isang sulok dapt natin itong aksyunan ng sa ganon matapos na ang problema ng ating bansa ang pang-bubully sa isang tao ay nakakinis dumaan din ako ditto sa sitwsayong ito pero hindi ako nag paapekto kasi ako din ang talo nito sa bandang huli kaya dapat matanggal na itong bullying sa ating bansa uapang mapayapa at sama-sama tayong mamuhay ng hindi nag aaway at nag susumbatan kung bakit mahirap ang ating bansa gumawa tayo ng solusyon upang makaraos tayo at makabangon tayo sa ating kinakaharap na problema. Related Topics: Peer Conflict It is not bullying when two kids with no perceived power imbalance fight, have an argument, or disagree. Conflict resolution or peer mediation may be appropriate for these situations. Teen Dating Violence

Teen dating violence is intimate partner violence that occurs between two young people who are, or once were, in a relationship. Hazing Hazing is the use of embarrassing and often dangerous or illegal activities by a group to initiate new members. Gang Violence There are specialized approaches to addressing violence and aggression within or between gangs. Harassment Although bullying and harassment sometimes overlap, not all bullying is harassment and not all harassment is bullying. Under federal civil rights laws, harassment is unwelcome conduct based on a protected class (race, national origin, color, sex, age, disability, religion) that is severe, pervasive, or persistent and creates a hostile environment. Stalking

is repeated harassing or threatening behavior such as following a person, damaging a person’s property, or making harassing phone calls. Workplace Bullying The term bullying is typically used to refer to behavior that occurs between school-aged kids. However, adults can be repeatedly aggressive and use power over each other, too. Adults in the workplace have a number of different laws that apply to them that do not apply to kids. Early Childhood Young children may be aggressive and act out when they are angry or don’t get what they want, but this is not bullying. Young Adults Behaviors that are traditionally considered bullying among school-aged youth require special attention and different strategies in young adults and college students. The Roles Kids Play

There are many roles that kids can play. Kids can bully others, they can be bullied, or they may witness bullying. When kids are involved in bullying, they often play more than one role. Sometimes kids may both be bullied and bully others or they may witness other kids being bullied. It is important to understand the multiple roles kids play in order to effectively prevent and respond to bullying. •Importance of Not Labeling Kids •Kids Involved in Bullying Importance of Not Labeling Kids When referring to a bullying situation, it is easy to call the kids who bully others “bullies” and those who are targeted “victims,” but this may have unintended consequences.

When children are labeled as “bullies” or “victims” it may: •Send the message that the child’s behavior cannot change •Fail to recognize the multiple roles children might play in different bullying situations •Disregard other factors contributing to the behavior such as peer influence or school climate Instead of labeling the children involved, focus on the behavior. For instance: •Instead of calling a child a “bully,” refer to them as “the child who bullied” •Instead of calling a child a “victim,” refer to them as “the child who was bullied” •Instead of calling a child a “bully/victim,” refer to them as “the child who was both bullied and bullied others. ” Kids Involved in Bullying The roles kids play in bullying are not limited to those who bully others and those who are bullied.

Some researchers talk about the “circle of bullying” to define both those directly involved in bullying and those who actively or passively assist the behavior or defend against it. Direct roles include: •Kids who Bully: These children engage in bullying behavior towards their peers. There are many risk factors that may contribute to the child’s involvement in the behavior. Often, these students require support to change their behavior and address any other challenges that may be influencing their behavior. •Kids who are Bullied: These children are the targets of bullying behavior. Some factors put children at more risk of being bullied, but not all children with these characteristics will be bullied. Sometimes, these children may need help learning how to respond to bullying.

Even if a child is not directly involved in bullying, they may be contributing to the behavior. Witnessing the behavior may also affect the child, so it is important for them to learn what they should do when they see bullying happen. Roles kids play when they witness bullying include: •Kids who Assist: These children may not start the bullying or lead in the bullying behavior, but serve as an “assistant” to children who are bullying. These children may encourage the bullying behavior and occasionally join in. •Kids who Reinforce: These children are not directly involved in the bullying behavior but they give the bullying an audience. They will often laugh or provide support for the children who are engaging in bullying.

This may encourage the bullying to continue. •Outsiders: These children remain separate from the bullying situation. They neither reinforce the bullying behavior nor defend the child being bullied. Some may watch what is going on but do not provide feedback about the situation to show they are on anyone’s side. Even so, providing an audience may encourage the bullying behavior. •These kids often want to help, but don’t know how. Learn how to be “more than a bystander. ” •Kids who Defend: These children actively comfort the child being bullied and may come to the child’s defense when bullying occurs. Most kids play more than one role in bullying over time.

In some cases, they may be directly involved in bullying as the one bullying others or being bullied and in others they may witness bullying and play an assisting or defending role. Every situation is different. Some kids are both bullied and bully others. It is important to note the multiple roles kids play, because: •Those who are both bullied and bully others may be at more risk for negative outcomes, such as depression or suicidal ideation. •It highlights the need to engage all kids in prevention efforts, not just those who are known to be directly involved Types of Bullying There are three types of bullying: •Verbal bullying is saying or writing mean things. Verbal bullying includes: oTeasing oName-calling

oInappropriate sexual comments oTaunting oThreatening to cause harm •Social bullying, sometimes referred to as relational bullying, involves hurting someone’s reputation or relationships. Social bullying includes: oLeaving someone out on purpose oTelling other children not to be friends with someone oSpreading rumors about someone oEmbarrassing someone in public •Physical bullying involves hurting a person’s body or possessions. Physical bullying includes: oHitting/kicking/pinching oSpitting oTripping/pushing oTaking or breaking someone’s things oMaking mean or rude hand gestures Where and When Bullying Happens Bullying can occur during or after school hours.

While most reported bullying happens in the school building, a significant percentage also happens in places like on the playground or the bus. It can also happen travelling to or from school, in the youth’s neighborhood, or on the Internet. Frequency of Bullying There are two sources of federally collected data on youth bullying: •The 2011 Youth Risk Behavior Surveillance System (Centers for Disease Control and Prevention) indicates that, nationwide, 20% of students in grades 9–12 experienced bullying. •The 2008–2009 School Crime Supplement (National Center for Education Statistics and Bureau of Justice Statistics) indicates that, nationwide, 28% of students in grades 6–12 experienced bullying.

Describe the rights and advantages belonging to shareholders

Describe the rights and advantages belonging to shareholders.

Stocks Valuation

 

Paper details:

-Describe the rights and advantages belonging to shareholders -Explain the differences between the Standard and Poor’s 500 Index and the Dow Jones Industrial Average. Which is a better measure of stock market performance? Why? -Describe the differences between common stock and preferred stock.

Essay Help “>Essay Help

https://onlinecustomessaywriting.com/

Essay Writing at Online Custom Essay

5.0 rating based on 10,001 ratings

Rated 4.9/5
10001 review

Review This Service
Rating: